Over ons

Kennisplatform Bodemenergie
Naar de toepassing van bodemenergie is veel onderzoek verricht. Door de energietransitie blijft ontwikkeling van de techniek echter nodig. We passen bodemenergie meer toe en op grotere schaal. Het is dus belangrijk om dat goed te doen en nieuwe uitdagingen die komen met deze groei moeten worden aangepakt. Het kennisplatform bodemenergie is een netwerk waarbinnen kennisleemten worden geïdentificeerd en geprioriteerd in de kennisagenda bodemenergie. en waar voor de geprioriteerde kennisvragen projecten worden opgestart.

Doel
Het Kennisplatform Bodemenergie is een centraal orgaan voor kennisdeling en uitwisseling van alle lopende en nieuwe bodemenergieonderzoeken. Het doel is integratie van resultaten van de onderzoeken. Tevens vormt het een platform waar beleidsdiscussies kunnen worden gevoerd tussen overheid, gebruikers, uitvoerende partijen en andere belanghebbenden.

Organisatie
Het Kennisplatform Bodemenergie is opgezet door SKB en wordt nu door BodemenergieNL georganiseerd en ondersteund (organisatorisch en financieel), zodat onafhankelijkheid gegarandeerd is. Frank Agterberg en Martin Bloemendal zijn vanuit Bodemenergie NL de trekkers van het kennisplatform bodemenergie.

Doelgroepen
Het Kennisplatform is interessant voor doelgroepen als beleidsmakers, vergunningverleners en handhavers van het Rijk, provincies, gemeenten, regionale omgevingsdiensten en waterschappen. Daarnaast is het kennisplatform van belang voor ontwerpers, boorbedrijven, adviseurs, energiebedrijven en gebouweigenaren die met bodemenergie te maken hebben. Ook onderzoekers, studenten en journalisten hebben baat bij de kennis van het Kennisplatform Bodemenergie.

Deelnemers van het platform
Deelname aan het kennisplatform staat open voor iedereen die wil meedenken over en bijdragen aan het invullen van kennisleemten op het gebied van bodemenergie.

Een greep uit de steeds uitbreidende groep van partijen/instanties/bedrijven/gebruikers die zijn aangesloten:
3Dimensies, Antea Group, ARCADIS, BAM, BodemenergieNL, De Ruiter Grondwatertechniek, Deerns, Deltares, DWA, Eneco,Engie Energy Solutions, Gebruikersplatform Bodemenergie, Gemeente Dalfsen, Gemeente Gorinchem, Gemeente Heerlen, Gemeente Nijmegen, Gemeente Steenwijkerland, Gemeente Utrecht, Groenholland B.V., Grondboor bedrijf Haitjema bv, IF Technology, KEI-Advies BV, KWA Bedrijfsadviseurs B.V., KWR Watercycle Research, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Provincie Limburg, Provincie Utrecht, Rensen regeltechniek, Royal HaskoningDHV, RUD Utrecht, RWS Leefomgeving Bodem+, SIKB, Strukton, Sweco Nederland B.V., Sweegers en de Bruijn b.v., Techniplan Adviseurs bv, Terratech, TNO, TUDelft, Unica, Universiteit Utrecht, Wageningen Universiteit