Over ons

Kennisplatform Bodemenergie
Naar de toepassing van bodemenergie is veel onderzoek verricht. De effecten en de ontwerpcondities zijn uitgebreid beschreven. Ook op dit moment zijn nog onderzoeken gaande, en er zijn concrete voornemens om nieuwe onderzoeken te starten. SKB constateerde dat bij de overheid en de markt behoefte is om al deze onderzoeksresultaten te bundelen. Ook vraagt men om een beleidsinterpretatie. Deze vragen hebben geleid tot de oprichting van het Kennisplatform Bodemenergie.

Type systemen
Op het Kennisplatform worden onderzoeken gepubliceerd die betrekking hebben op systemen die warmte en koude in de ondergrond opslaan en onttrekken, te weten:

  • open bodemenergiesystemen;
  • gesloten bodemenergiesystemen;
  • hoge- en middentemperatuursystemen;
  • ondiepe geothermiesystemen;
  • diepe geothermiesystemen.

Doel
Het Kennisplatform Bodemenergie is een centraal orgaan voor kennisdeling en uitwisseling van alle lopende en nieuwe bodemenergieonderzoeken. Het doel is integratie van resultaten van de onderzoeken. Tevens vormt het een platform waar beleidsdiscussies kunnen worden gevoerd tussen overheid, gebruikers, uitvoerende partijen en andere belanghebbenden.

Organisatie
Het Kennisplatform Bodemenergie is opgezet door SKB en wordt nu door BodemenergieNL georganiseerd en ondersteund (organisatorisch en financieel), zodat onafhankelijkheid gegarandeerd is.

Doelgroepen
Het Kennisplatform is interessant voor doelgroepen als beleidsmakers, vergunningverleners en handhavers van het Rijk, provincies, gemeenten, regionale omgevingsdiensten en waterschappen. Daarnaast is het kennisplatform van belang voor ontwerpers, boorbedrijven, adviseurs, energiebedrijven en gebouweigenaren die met bodemenergie te maken hebben. Ook onderzoekers, studenten en journalisten hebben baat bij de kennis van het Kennisplatform Bodemenergie.

Deelnemers van het platform
3Dimensies
Antea Group
ARCADIS
BAM
BodemenergieNL
De Ruiter Grondwatertechniek
Deerns
Deltares
DWA
Eneco
Engie Energy Solutions
Gebruikersplatform Bodemenergie
Gemeente Dalfsen
Gemeente Gorinchem
Gemeente Heerlen
Gemeente Nijmegen
Gemeente Steenwijkerland
Gemeente Utrecht
Groenholland B.V.
Grondboor bedrijf Haitjema bv
IF Technology
KEI-Advies BV
KWA Bedrijfsadviseurs B.V.
KWR Watercycle Research
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Provincie Limburg
Provincie Utrecht
Rensen regeltechniek
Royal HaskoningDHV
RUD Utrecht
RWS Leefomgeving Bodem+
SIKB
Strukton
Sweco Nederland B.V.
Sweegers en de Bruijn b.v.
Techniplan Adviseurs bv
Terratech
TNO
TUDelft
Unica
Universiteit Utrecht
Wageningen Universiteit