Kennisagenda

Kennisagenda bodemenergie

Dit is de uitwerking van thema’s en onderwerpen die op bijeenkomsten van het kennisplatform zijn ge├â┬»dentificeerd. De kennisagenda is een levende vragenlijst, waar afhankelijk van marktontwikkelingen en afgerond onderzoek vragen kunnen verdwijnen, bijkomen of van plek veranderen.

De kennisvragen in het groen zijn inmiddels opgepakt in projecten. Laatste update van dit overzicht: april 2020

Toelichting bij prioritering: Op basis van de grootte van de urgentie en obstructie, de verwachtte moeite die nodig is om het probleem/vraag op te lossen en hoeveel partijen (overheid, markt, gebruiker) hier last van hebben zijn aan de verschillende onderzoeksvragen scores toegekend die tot deze ranking hebben geleid. Deze “scoring” wordt periodiek herhaald door de deelnemers van het kennisplatform om de ontwikkelingen in de markt en kennis mee te nemen. Op deze momenten worden ook de nieuw ingebrachte vragen beoordeeld en aan de agenda toegevoegd.