Kennisbijeenkomst 16 november 2018

Datum: 16 november

Locatie: KWR, Groningenhaven 7, Nieuwegein

Sheets van de presentaties:

Kennisagenda (Frank/Martin)

MOBAMOBES (Ivo Pothof)

ondiepe bodemenergie (Bas de Zwart)

Particuliere collectieve WKO (Jeroen Bosma)

13:00 uurInlooplunch
13:30 uurIntroductie
  1. Welkom
  2. Update / discussie kennisinfrastructuur / programma / agenda
13:50 uurUpdate vorderingen kennisagenda: uitwerking geprioriteerde onderwerpen en nieuwe ideeën
  1. Update kennisprojecten
  2. Discussie herprioritering kennisagenda, toelichting nieuwe topics
14:10 uurKennisdeling 1:
  1. Monitoring en beheer van bodemenergiesystemen, Ivo Pothof (Deltares)
14:40 uurPauze
15:00 uurKennisdeling 2: Projecten
  1. Voorbij de techniek - Een (niet) sluitende socio-economische business case in particuliere collectieve WKO's, Jeroen Bosma (greenmen)
  2. Kansen voor ondiepe geothermie,  Bas de Zwart (IF)
16:00 uurBorrel