Kennisportal

Eén van de punten die telkens terugkomt op de bijeenkomsten is de vraag naar ontsluiting van beschikbare informatie: een Kennisportal.
Het kennisplatform wil graag toegang bieden aan beschikbare kennis. Als u stukken mist, kunt u de links doorsturen via het contactformulier of naar info@kennisplatformbodemenergie.nl.

Websites afgeronde projecten

Bekijk ook:
www.soilpedia.nl
www.wkotool.nl

Diverse PDF’s van onderzoeksresultaten

File File size
Aanleg - IF 2008 Handreiking Lozen 487 KB
Aanleg - Tauw 2014 Lozen bij bodemenergiesystemen 252 KB
Aanleg - VHGM et al. 2015 protocol_Zand_en_slibhoudendheid 628 KB
Algemeen - Bloemendal et al. 2015 world potential ATES 3 MB
Algemeen - SKB Cahier 2013 Bodemenergie warm aanbevolen 23 MB
Algemeen - TCB advies duurzaam gebruik bodem voor wko 1 MB
Bodemgebruik - Bloemendal et al. 2014 optimal use of subsurface with ATES 2 MB
Bodemgebruik - Bonte 2013 PhD_thesis 17 MB
Bodemgebruik - Bonte et al. 2013 JournalWaterClimateChange 831 KB
Bodemgebruik - Handleiding BOEG 6 MB
Bodemgebruik - Handreiking masterplannen 5 MB
Bodemgebruik - interferentie WKO Deel1 technische analyse 3 MB
Bodemgebruik - interferentie WKO Deel2Wettelijke analyse 186 KB
Bodemgebruik - jaxa et al. 2015 adoption and diffusion of ATES 892 KB
Bodemgebruik - KWR-2013 kolomproeven 10 MB
Bodemgebruik - KWR-2014 gesloten systemen 2 MB
Bodemgebruik - MSc 2014 masterplans 5 MB
Bodemgebruik - Msc 2015 verspreiding verontreinigingen door WKO 4 MB
Bodemgebruik - Msc ATES in Amsterdam 9 MB
Bodemgebruik - Msc WKO in gebieden met hoge grondwaterstromingssnelheid 4 MB
Bodemgebruik - NTBR 2009 Eigendom warmte in bodem bij WKO 2 MB
Bodemgebruik - Sommer 2013 effect of heterogeniety 951 KB
Bodemgebruik - Sommer 2015 - PhD Thesis 10 MB
Bodemgebruik - Sommer 2015 optimization and paterns 4 MB
Bodemgebruik - zuurbier_JCH-2013 2 MB
Bodemgebuik - RIVM literatuurstudie effecten 2 MB
HTO - Hoge temperatuuropslag in de ondiepe ondergrond 2 MB
HTO - vanLopik etal. 2016 dichtheid compensatie 3 MB
Prakijk Functioneren - IF 2007 Functioneren van 67 systemen 542 KB
Praktijk - Climate-KIC ATES in EUROPE 8 MB
Praktijk - Towards the acceleration of the adoption of open ATES systems within the large utility market in the Netherlands 2 MB
Praktijk - TUDelft-Results-ATES-user survey-20160215 459 KB
Praktijk Functioneren - IF 2009 Functioneren van 74 systemen 2 MB
Praktijk Functioneren - IF 2016 Functioneren van 125 bodemsystemen 1 MB