Bijeenkomsten

Geplande bijeenkomsten:

  • De 6e bijeenkomst zal zijn op 16 november 2018
  • De 7e bijeenkomst zal zijn op 12 of 13 juni 2019, tijdens EGC
  • Er worden elk jaar kleinschalig werksessies georganiseerd om aan kennisvragen te werken. Wilt u graag bij een werksessie over 1 van de vragen van de kennisagenda aanwezig zijn, meld u dan aan voor deze bijeenkomsten via info@kennisplatformbodemenergie.nl t.a.v. Martin Bloemendal.

Geweest:

  • 4 april 2018
  • 31 mei 2017
  • 12 mei 2016
  • 21 mei 2015
  • 30 oktober 2014

Sheets van presentaties

4 april 2018

31 mei 2017

 

12 mei 2016

 

21 mei 2015

 

30 oktober 2014