Bijeenkomsten

Geplande bijeenkomsten:

  • De volgende bijeenkomst zal zijn op 12 juni 2019, tijdens EGC’19
  • soms worden er kleinschalig werksessies georganiseerd om aan kennisvragen te werken. Wilt u graag bij een werksessie over 1 van de vragen van de kennisagenda aanwezig zijn, meld u dan aan voor deze bijeenkomsten via info@kennisplatformbodemenergie.nl t.a.v. Martin Bloemendal.
Sheets van de presentaties: